Provisions- og bonusplan

 

 

Consultant Bronze Silver Gold Platinum Diamond Blue Diamond
Månedlig salgs-volumen Intet krav til minimumsalg
Antal ben:
Level (niveau) 1 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Level (niveau) 2 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Level (niveau) 3 8% 8% 8% 8% 8%
Level (niveau) 4 5% 5% 5% 5%
Level (niveau) 5 4% 4% 4%
Level (niveau) 6 3% 3%
Level (niveau) 7 2%

 

Rev. 15.01.19

Ret til ændringer forbeholdes.